Fønnebø tekst & strek -  Bente Fønnebø illustratør og forfatter
STATUS Desember 2015
Boken Jazz på trass, som forteller Kongsberg jazzfestivals 50 årige historie, kom i juni 2015: mitt kapittel heter Barnivalen i et jazzhjerte, og handler om improvisasjon og lek - jazzete forståelser av barns skapende prosesser.

Planlegger ny utstilling, tittel ennå ikke bestemt da flere vil ha et felles tema. Utstillere er Kari Bente Faleide,Thor Dancke og meg:tre tegnere som studerte tegning og grafikk sammen på 1980 tallet. Den åpner 1 mai, Hellviktangen kunstkafe og galleri kl 18.

STATUS Februar 2015
Underviser fantastiske barnehagelærerstudenter holder personalkurs i barnehager med tema improvisasjon og lek, praktiske tilnærminger til  forming som barnehagefag som utforsker språk, fortelling, samspill og identitet.
Skrevet ferdig kapittel i en Jazzhistorie-bok for Kongsberg jazzfestival  om improvisasjon og jazzete lekemåter i barnehagen, som kommer i år, en opposummering for mine 38 år som funksjonær i denne flotte jazzfestivalen i min barndoms by.
I Verktøykassa - inspirasjon og ideer til barnehagen, nr 1,2015 blir jeg intervjuet om min siste bok om kunstneriske bevegelser i barnehagen.
Å se barnet - se fortellingene, undringen, fantasi, kreativitet og ressurser. her og nå, handler om respekt. For meg er  leken, gleden og kreative prosesser med blikk på barnet  viktig når jeg arbeider med studenter - kunnskap om det å følge barnet - støtte og lytte - en intra - aktiv forståelse hvor personale lærer av barnet og med - i samspill som du starter og går inn i når barnet finne på og former.....

I tre utgivelser i 2015 skal jeg bringe opp temaer i forming,- om Å PLANTE BRUDD - materialbrudd og verkstedbrudd i hverdagens små kunstneriske hendelser. Det er en stor glede å skrive frem dette til personalet. 

Jeg er opptatt av lekens egenverdi. Lek på ramme alvor, som er overskriften i et intervju med Prof. Elin Eriksen Ødegaard i Første steg, nr 4 ,2014, syns jeg var en fin måte å sette to motsetninger inn i hverandre. Jeg har hentet frem begrepet formingslek fra 1960-tallet fordi jeg ønsker å flytte fokus fra produksjon til leken i forming og fornye begrepet forming som barnehagefag.  Forøvrig henviser jeg mye til Ødegaard i boken om kunstneriske hendelser i barnehagen, fordi hun setter artefakt-nivåer og gjenstandskulturen i barnehagen inn i en spennede barnehagefaglig forståelse - som krever at vi foretar valg i møte med fysiske og mentale muligheter.


 
CV
Tegner,illustratør og forfatter Født: 19.07.1955


Utdannelse
Telemark lærerhøgskole Notodden 1975-1977 
Statens lærerskole i forming Blaker 1977-1978 
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole Oslo 1979-1983 
Universitetet i Bergen Bergen:Kunsthistorie grunnfag 2001,2002                                                                                           
Statens Håndverks og Kunstindustriskole Oslo 1988-1990 
Institutt for tegning. grafisk avd. hovedfag 1991
Universitetet i Oslo  HF. Institutt for arkeologi konservering og historie. 
master i nordisk arkeologi/ Bergkunst 2002 - 2009 

Stipend
Statens materialstipend 1991 
Debutantstøtte separatutstilling 1992
Skrivestipend Faglitterær Forfatterforening 2010
Reisestipend Faglitterær Forfatterforening 2012
Førstelektorstipend HIOA 2013-2014

Års - pg landsutstillinger:
UKS Vårutstilling 1979, 1983
Høstutstillingen 1990 1991 1995 
Tegnerforbundets Vårutstilling 2000 2003 2006 
Kulturisten – årlig utstilling/kunsthelg Galleri Vanntårnet,                                   Nesodden Kunstforening 1997 - 2009

Separatutstillinger, prosjekter (i utvalg)
Sør Fron Kunstforening Galleri Sødorp Vinstra 1979 
Kongsberg Kunstforening Galleri Låven Kongsberg 1980 
Galleri 7 Club 7 Galleri 7 Club 7 Oslo 1980 
Storebrand/Norden Kunstforening Oslo 1981 
Groruddalen Kunstforening Oslo 1982 
Lørenskog Kunstforening Oslo 1984 
Galleri Vanntårnet Nesodden Kunstforening 1986 
Akershus Kunstnersenter Strømmen 1992 
Galleri Brun Kongsberg Jazzfestival Kongsberg 1994 
Galleri Fossen Kongsberg Jazzfestival Kongsberg 1995 
Galleri Brun Kongsberg 1996 
Kunstveggen Paviljongen Nesodden Kunstforum 1999 
Kongsberg Jazzfestival, Galleri Brun 2004,                                                                                                                    
Galleri Flasken, Nesodden 2002, 2006
Læringssenteret. Høgskolen i Oslo  Bergkunst 2004, 2005                                                               
Separatutstilling Kongsberg Bibliotek,
Vandreutstilling til bibliotek i Numedal 2009, 2010
Visualisering av læreboka 2006 - 2010 Forskningsprosjekt.
Høgskolen i Oslo.
Månedens illustratør, mars 2010 HIOA
Galleriverkstedet. Elementer, 2014
Vandreutstilling POESI HIOA,Rødberg bibliotek 2014,HIOA 2015
                                                                         
Gruppeutstillinger, prosjekter, festivaler (i utvalg)
Jubileumsutstilling Galleri UKS Oslo 1979 
Jubileumsutstilling Galleri UKS Oslo 1983 
Nesodden Kunstforening 1985 
Kongsberg Kunstforening galleri Låven 1987 
Jazzfestivalutstillingen galleri Fossen Kongsberg 1990 Norge 
Hovedfagsutstilling - Jordfunn - komposisjon og valør i billedflaten 
Kunstindustrimuseet Oslo 1991 
Akershus Kunstnersenter Strømmen 1992 
Jazzfestivalutstillingen galleri Fossen Kongsberg 1993 
Kulturistutstillingen Nesodden 1994, 1995, 1996,19197
"Salon des Refusés" Oslo 1995 
Jazzfestivalutstillingen Kongsberg 1996 
Akershus Kunstnersenter Strømmen 1996 
Drøbak tegnefestival Varmbadet Drøbak 2002,2005
Variasjoner i leire,Det hvite huset i Vollen. 2013
 
Undervisning
hHøyskolelektor i kunstfag, Høgskolen i Oslo og Akershus,  1995-2015,
Formingslærer, Småtrinnet, 1- 4 kl. Torshov Kompetansesenter 1993-1995
Leder SFO - skolefritidsordningen,Nesoddtangen skole.1992-1993
Formingslærer, Tre og tegning, Idrettsskolen i Rollag, 1991-1992
All - kunstnerisk sommerskole Nesodden kurs 1994 og 1995 tegnekurs 
Nesodden Kommunale Musikkskole Nesodden ,billedkunst for barn tegnelærer 1996-1997
Atelier Nesodden tegnekurs fra atelier 1995 - 2000 tegning 
Oppdrag  Fonnebo tekst & strek Vollen i Asker 
Den kulturelle skolesekken, kulturminneprosjekter 5-7 kl.Nore og Uvdal kommune 2012,2013,2014

Utsmykninger Innkjøpt
Treningsskolen for psykisk utviklingshemmede Kongsberg 1974 
Telemark lærerhøgskole Notodden 1977 
Storebrand og Norden Kunstgalleri Oslo 1982 
Statskraft / Statens Vssdragsvesen, serie litografier. Oslo 1986 1987 
Statskraft Oslo 1987 
Postkontorer i Buskerud Buskerud 1986 
Telemark lærerhøgskole Notodden 1977 
Langedrag Naturskole og fjellgård. Utsmykning spisesal. Tegninger. 2003- 2004                                                                                                                            

Bibliografi /forfatter og illustrasjonsjobber
Illustratør Torleif Lund/Richard Haugen: Forskningsprosessen Uni. pub. forlag metodebok for forskning 2006 
illustratør  Richard Haugen (red) og Thorleif Lund Barn og unges læringsmiljø i et flerkulturelt samfunn Høgskoleforlaget as lærebok innen pedagogikk ISBN 82-7634-247-7 2001 
Illustratør i Bjørn Ivar Berg Glemte mennesker Novus forlag Norsk Bergverksmuseum historiebok om bergmannslekten Brattberg 1742-1812 ISBN 10 82-7099-415-4 2005 
Forfatter i Div. forfattere Langs Lågen - natur og kultur fra Larvik til vidda Forlaget Langs Lågen DA samling lokalhistoriske artikler fra Buskerud ISBN 82 - 7494 - 038 - 5 2000 - 2001 - 2002 - 2004-2006-2008-2009-2010 
Forfatter i arkeologisk tidsskrift Nikolaj, Universitetet i Oslo. Det Meningsbærende skipsstedet – om bergkunst ved Numedalslågen. 2009                                                                                                                                           

 Fønnebø, B. og spesialpedagog Jernberg U.(2008) Barnehagens rammeplan i praksis- mange veier til dokumentasjon og kunnskap. Cappelen Akademiske Forlag. Oslo. Opplag 3, 2010
Fønnebø,B. (2014) Kunstneriske bevegelser i barnehagen - med vekt på de yngste.Cappelen Damm Akademiske.
Illustratør:  Haugen, R (red) Barn og unges læringsmiljø i et flerkulturelt samfunn. Kristiansand Høgskoleforlaget as  Illustrert serie 1, 2, ,3,4, 150 tegninger og omslag. 2006 – 2010                                                                  
Illustert Lyder i stillhet.2014, diktroman, 28 tegninger, Morten Hauger. Publica BOK.

FoU prosjektet: "Visualisering av læreboka"
 utvalg tegninger, monotypier og laveringer i sort-hvitt hentet fra kunstnerisk del,avsluttet i  2011.Tema i arbeidene er utforskning av prosess, lek og bevegelse.Utstillingen viser et utvalg tegninger i  tusj, penn eller blyant  av de 200 tegningene i "Barn og unges læringsmiljø 1 – 4  av Haugen m.fl. (red)  Høyskoleforlaget.
Bente Fønnebø arbeider til daglig som høyskolelektor ved Førskolelærerutdanningen på HiOA. Utdannet tegner ved Statens Kunstverk og kunstindustriskole i Oslo, hovedfag i tegning i 1991 ved Institutt for tegning.master i arkeologi I 2009 ved Universitetet i Oslo. Hun har førskolelærerutdanning fra Høgskolen i Telemark.Hun debuterte på høstutstillingen i 1990, CVen finnes flere utsmykninger og tegneroppdrag i offentlig rom og et 20-talls separatutstillinger. Hun har utsmykket spisesalen på Langedrag fjellgård kjent fra NRK, TV serien "Vi på Langedrag".Hun er medlem av Norsk Tegnerforbund, Norske billedkunstnere og Unge Kunstneres Samfund. 


Transformasjon mellom ro og fart. Illustrasjoner 2006 - 2010.
Høgskolelektor Bente Fønnebø stiller ut i Læringssenteret P48.
Website Builder drives av  Vistaprint