Fønnebø tekst & strek -  Bente Fønnebø illustratør og forfatter
Du trenger Flash Player for å kunne se denne siden.

2016
Utstilling Tegning, Hellviktangen kunstkafe 1 mai, 2016, åpner Kari Bente Faleide og Fønnebø en ny utstilling sammen med tegneren Thor Dancke.på Hellviktangen kunstkafe og galleri på Nesodden.Abstractet Tell me! - en tegne - workshop i Portugal er godkjent - så det blir spennende dager  under ETEN konferansen 2016.

2015
Levert tegning til Diplom for kvalitetspris - et stipend til barnehagene.
 "Åpent hus" - medlemsutstilling i Tegnerforbundet,desember. 2015. To tegninger til faste samlingen.
Skrevet Barnivalen i et jazzhjerte - om barns improvisasjon s. 78-  i Walter A Grønli, med Kjell Gunnar Hoff ,Arthur Sand (2015) Jazz på trass. Kongsberg jazzfestival gjenonom 50 års 1964-2014. I boken s. 196 vises plakaten fra 1988 av Pat Peterson, som jeg tegnet under en konsert.

Utstillingen POESI - et utvalg illustrasjoner  fra  diktsamlingen Lyder i stillhet (2014) samt andre bokproduksjoner, Galleri Innsyn, HIOA. Deler av POESI utstillingen,  ble vist på Rødberg bibliotek  i februar.

2014
Nettgalleriet ovenfor viser et utvalg tegninger, illustrasjoner, raku og røykbrenning fra utstillingen ELEMENTER, samt illustrasjoner til bøker jeg har arbeidet med fra 2006 - 2014. samt diktromanen LYDER I STILLHET  av lyriker Morten Hauger (2014). De 84 dikt er illustrert med 28 tegninger, klikk på Publica.

Det mest krevende i 2014 var monografien Kunstneriske bevegelser i barnehagen - de yngstes formgiving,bildeskaping og verksteder, Cappelen Damm Akademisk etter  4 års  skriveprosess. 2 opplag i 2016 med de muligheter for justeringer og rettelser, som dette innebærer.

I Nordisk BarnehageForskning Norcdic Early Childhood Education Research, har Christian Nordahl Rolfsen fra Institutt for byggfag, arkitektur og design og jeg publisert en fagartikkel om sammenhengen mellom skapende muligheter og arealutnyttelse i barnehagen http://www.nordiskbarnehageforskning.no/ .Intervju: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Se-arealene-paa-en-ny-maate   

2013
Barnehagelærerutdanningens kompleksitet - bevegelser i faglige perspektiver (red) Nina Rossholt og Ann Merete Otterstad,  er en viktig bok for utdanning av barnehagelærere. Kapittel 9 som jeg har skrevet, handler om improvisasjon og om å støtte  barnas  utforskning og lek på jazzete og prosjektbaserte måter.  www.universitetsforlaget.no

2012
Boken Barnehagens rammeplan  i praksis - esom Unni Jernberg og jeg skrev i 2008, komi 3 opplag, se presentasjonsfilm  www.cappelenadademiske.no. Snart  klar for revidering med alt det nye som skjer mede justering i rammeplan.
 
 2006 - 2010:
200 illustrasjoner, design og fargevalg: Kunstnerisk utviklingsprosjekt som jeg arbeidet med i 4 år: Visualisering av tekster ifor høyere utdanning: - serie om oppvekst i et flerkulturelt samfunn, designet av meg i samarbeid med (red) Richard Haugen. 200 tegninger, fire bøker om barn og unges oppvekst.  Klikk på forsiden:


                                                                     Starten var 50 tegninger til  Forskningsprosessen av prof. i sosiologi Torleif Lund og  Richard Haugen, Mål: sammenheng illustrasjoner,format og tekst. 

   
ensomhet
Aske Beck
Du trenger Flash Player for å kunne se denne siden.
 
Website Builder drives av  Vistaprint